Rekrutacja na VIII edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 30 września 2017 roku.
Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Zgłoszenie na studia

W celu zgłoszenia się na studia podyplomowe należy pobrać, wypełnić i wysłać na adres mailowy marcin_ratajczak@sggw.pl zamieszczoną poniżej kartę kandydata.

karta kandydata

Po zakończeniu procesu przyjmowania zgłoszeń kandydaci zostaną poinformowani przez sekretarza studiów o dalszych działaniach związanych z rekrutacją.