Piąty zjazd II semestru odbył się w dniach 21-22.04.2018r.
Szczegółowy harmonogram piątego zjazdu dostępny jest tutaj.

Zgłoszenie na studia

W celu zgłoszenia się na studia podyplomowe należy pobrać, wypełnić i wysłać na adres mailowy marcin_ratajczak@sggw.pl zamieszczoną poniżej kartę kandydata.

karta kandydata

Po zakończeniu procesu przyjmowania zgłoszeń kandydaci zostaną poinformowani przez sekretarza studiów o dalszych działaniach związanych z rekrutacją.