Trzeci zjazd I semestru odbędzie się w dniach 18-19.11.2017r.
Szczegółowy harmonogram trzeciego zjazdu dostępny jest tutaj.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy VII edycji
są już dostępne do odbioru w sekretariacie studiów podyplomowych.

Zgłoszenie na studia

W celu zgłoszenia się na studia podyplomowe należy pobrać, wypełnić i wysłać na adres mailowy marcin_ratajczak@sggw.pl zamieszczoną poniżej kartę kandydata.

karta kandydata

Po zakończeniu procesu przyjmowania zgłoszeń kandydaci zostaną poinformowani przez sekretarza studiów o dalszych działaniach związanych z rekrutacją.