Rekrutacja na VIII edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 30 września 2017 roku.
Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów

Studia Podyplomowe „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie” kończą się uzyskaniem zaliczeń oraz zdaniem egzaminów określonych w programie studiów. Uczestnicy studiów muszą także napisać pracę dyplomową dotyczącą praktycznych problemów wdrażania danego przedmiotu w szkole (około 20-30 stron). Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów.