Piąty zjazd II semestru odbył się w dniach 21-22.04.2018r.
Szczegółowy harmonogram piątego zjazdu dostępny jest tutaj.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów

Studia Podyplomowe „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie” kończą się uzyskaniem zaliczeń oraz zdaniem egzaminów określonych w programie studiów. Uczestnicy studiów muszą także napisać pracę dyplomową dotyczącą praktycznych problemów wdrażania danego przedmiotu w szkole (około 20-30 stron). Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów.