Rekrutacja na VIII edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 30 września 2017 roku.
Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Warunki rekrutacji

Rozpoczęcie VIII edycji Studiów Podyplomowych planowane jest w październiku 2017 roku.

Kandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe, przynajmniej na poziomie licencjackim.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wymaganych opłat.

Planowana minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).

Dokumentacja konieczna przy ubieganiu się o przyjęcie na studia:

karta kandydata
podanie o przyjęcie na studia
kwestionariusz osobowy
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wydany przez Uczelnię
1 fotografia (format legitymacyjny)
dowód wpłaty

Informację o zakwalifikowaniu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do końca września bieżącego roku.