Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 7 listopada 2018 roku.
Pozostały jeszcze wolne miejsca. Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy VIII edycji
są już dostępne do odbioru w sekretariacie studiów podyplomowych.

Program studiów

Program studiów podyplomowych składa się z następujących bloków tematycznych.

  PRZEDMIOTY OGÓLNE
  (200 godzin - 20 ECTS)
 1. Ogólna dydaktyka przedmiotowa
 2. Wybrane zagadnienia z ekonomii
 3. Przedsiębiorczość
 4. Podstawowe zagadnienia z prawa
 5. Kompetencje społeczne
 6. Etyka w biznesie i etyka zawodowa
 7. Seminarium dyplomowe

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
  (160 godzin - 40 ECTS)
 1. Elementy rachunkowości
 2. Podstawy finansów przedsiębiorstw
 3. Planowanie kariery zawodowej
 4. Podstawy marketingu
 5. System podatkowy w działalności gospodarczej
 6. Metodyka nauczania przedsiębiorczości
 7. Praktyka
 8. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE"
  (160 godzin - 40 ECTS)
 1. Integracja europejska i problemy globalizacji
 2. Administracja publiczna
 3. System zarządzania wiedzą
 4. System społeczny i polityczny Polski
 5. Socjologia i filozofia polityki
 6. Metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie
 7. Praktyka
 8. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej