Obrony prac dyplomowych w pierwszym terminie odbędą się
22 września od godziny 10:00 w budynku VI.


Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 30 września 2018 roku.
Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Program studiów

Program studiów podyplomowych składa się z następujących bloków tematycznych.

  PRZEDMIOTY OGÓLNE
  (200 godzin - 20 ECTS)
 1. Ogólna dydaktyka przedmiotowa
 2. Wybrane zagadnienia z ekonomii
 3. Przedsiębiorczość
 4. Podstawowe zagadnienia z prawa
 5. Kompetencje społeczne
 6. Etyka w biznesie i etyka zawodowa
 7. Seminarium dyplomowe

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"
  (160 godzin - 40 ECTS)
 1. Elementy rachunkowości
 2. Podstawy finansów przedsiębiorstw
 3. Planowanie kariery zawodowej
 4. Podstawy marketingu
 5. System podatkowy w działalności gospodarczej
 6. Metodyka nauczania przedsiębiorczości
 7. Praktyka
 8. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE"
  (160 godzin - 40 ECTS)
 1. Integracja europejska i problemy globalizacji
 2. Administracja publiczna
 3. System zarządzania wiedzą
 4. System społeczny i polityczny Polski
 5. Socjologia i filozofia polityki
 6. Metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie
 7. Praktyka
 8. Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej