Szósty zjazd I semestru odbędzie się w dniach 20-21.01.2018r.
Szczegółowy harmonogram szóstego zjazdu dostępny jest tutaj.

Plan zajęć

Harmonogram zajęć w dniach 20.01.-21.01. przedstawiony jest poniżej:

SOBOTA
sala 1071 w budynku 23
09:00-11:15 Wybrane zagadnienia z ekonomii dr hab. Alina Daniłowska, prof.
11:30-13:45 Wybrane zagadnienia z ekonomii dr hab. Alina Daniłowska, prof.
14:15-15:45 Integracja europejska
i problemy globalizacji
dr Bożena Kącka-Rutkowska
16:00-17:30 Elementy rachunkowości dr Marzena Ganc


NIEDZIELA
sala 1071 w budynku 23
09:00-11:15 Ogólna dydaktyka przedmiotowa dr hab. Jan Wołoszyn, prof.
11:30-13:45 Ogólna dydaktyka przedmiotowa dr hab. Jan Wołoszyn, prof.