Ósmy zjazd II semestru odbył się w dniach 16-17.06.2018r.
Szczegółowy harmonogram ósmego zjazdu dostępny jest tutaj.

Plan zajęć

Harmonogram zajęć w dniach 16.06.-17.06. przedstawiony jest poniżej:

SOBOTA
sala 1071 w budynku 23
09:00-11:15 Podstawy marketingu dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof.
11:30-13:45 Podstawy marketingu dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof.
14:15-15:45 Przedsiębiorczść (konsultacje)
dr Marcin Ratajczak
16:00-19:00 Przedsiębiorczść (konsultacje) dr Marcin Ratajczak


NIEDZIELA
Wolne :-)