Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 30 września 2018 roku.
Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Zasady odpłatności

W momencie składania podania i dokumentów o przyjęcie na studia pobierana jest bezzwrotna zaliczka (wpisowe) w kwocie 200 zł (przy wyborze jednej specjalności) lub w kwocie 400 zł (przy wyborze dwóch specjalności).

W przypadku wyboru tylko jednej specjalności opłata za jeden semestr wynosi 1400zł.

W przypadku wyboru dwóch specjalności jednocześnie opłata za jeden semestr wynosi 1900zł.

Dane konta bankowego, na które należy dokonywać opłat za studia:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. O/WARSZAWA
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060
z dopiskiem w treści przelewu:
"507-10-082600-P00248-99, imię i nazwisko wpłacającego"


Proszę o przesłanie na adres marcin_ratajczak@sggw.pl zeskanowane lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu.

Proszę pamiętać o dodaniu kwoty wpisowego do pierwszej raty.

prośba o wystawienie faktury