Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 7 listopada 2018 roku.
Pozostały jeszcze wolne miejsca. Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy VIII edycji
są już dostępne do odbioru w sekretariacie studiów podyplomowych.

Zasady odpłatności

W momencie składania podania i dokumentów o przyjęcie na studia pobierana jest bezzwrotna zaliczka (wpisowe) w kwocie 200 zł (przy wyborze jednej specjalności) lub w kwocie 400 zł (przy wyborze dwóch specjalności).

W przypadku wyboru tylko jednej specjalności opłata za jeden semestr wynosi 1400zł.

W przypadku wyboru dwóch specjalności jednocześnie opłata za jeden semestr wynosi 1900zł.