Ósmy zjazd II semestru odbył się w dniach 16-17.06.2018r.
Szczegółowy harmonogram ósmego zjazdu dostępny jest tutaj.