Trzeci zjazd I semestru odbędzie się w dniach 18-19.11.2017r.
Szczegółowy harmonogram trzeciego zjazdu dostępny jest tutaj.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy VII edycji
są już dostępne do odbioru w sekretariacie studiów podyplomowych.