Rekrutacja na VIII edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 30 września 2017 roku.
Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Lokalizacja

Poniżej przedstawiona jest mapa kampusu SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166, na zielono zaznaczone są budynki Wydziału Nauk Ekonomicznych.


Numer budynku  Jednostka Numer budynku Jednostka
1 Centrum Informatyczne 23 Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Wydział Nauk o Zwierzętach
2 Budynek Dydaktyczny 24 Wydział Medycyny Weterynaryjnej
3 Dziekanaty Studiów Międzywydziałowych 25 Zwierzętarnia
4 Budynek Dydaktyczny 26 Hala Sportowa
5, 6, 7 Wydział Nauk Ekonomicznych,
dawniej Wydział Ekonomiczno-Rolniczy
27 Basen
8 Administracja Uczelni,
Biuro Spraw Studenckich,
AGROKADRA,
Biuro Nauki,
Biuro Współpracy z Zagranicą
28 Centrum Językowo-Sportowe
9 Aula Kryształowa 29 Stacja Uzdatniania Wody
10 Agendy Studenckie KURS-AR 32 Wydział Technologii Żywności,
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
11 Kwestura, Kasa, Bank 33 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska
12 Rektorat 34 Wydział Leśny,
Wydział Technologii Drewna
13 Administracja Uczelni 35 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
15 Wydawnictwo SGGW 37 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Wydział Rolnictwa i Biologii
16 Hala Maszyn WTD 38, 41-47 Domy Studenckie
17-19, 21 Wydział Inżynierii Produkcji 39 Hotel Asystencki “IKAR”
20 Hala Maszyn WIP 48 Biblioteka Główna
22 Klinika Małych Zwierząt