Rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych rozpoczęta!
Zgłoszenia na nową edycję studiów przyjmowane są do 7 listopada 2018 roku.
Pozostały jeszcze wolne miejsca. Szczegóły zgłoszenia dostępne są tutaj.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy VIII edycji
są już dostępne do odbioru w sekretariacie studiów podyplomowych.

Informacje formalne

Kierownik studiów: dr Marcin Ratajczak

Studia trwają trzy semestry i obejmują 360 godzin zajęć - 60 punktów ECTS.

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godzinach 9:00-19:00 i w niedziele w godzinach 9:00-15:30, 1-2 razy w miesiącu, w budynkach SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej.

Regulamin studiów podyplomowych SGGW w Warszawie jest dostępny tutaj.


W przypadku wyrażenia chęci przez uczestnika studiów istnieje możliwość uzyskania, w czasie jednej edycji studiów, kwalifikacji do nauczania obu przedmiotów „Przedsiębiorczość” i „Wiedza o społeczeństwie”.

W przypadku wyrażenia zgody przez wszystkich uczestników danej edycji istnieje możliwość realizacji całego programu studiów w ciągu jednego roku kalendarzowego – w takim przypadku semestr trzeci jest realizowany jako tzw. „semestr wakacyjny”.